Cum poate cineva să vă răsplătescă creaţiile
sau munca dacă nu puteţi face dovada că ele vă aparţin?

Fie că sunteţi advertiser, designer, proiectant, arhitect, scriitor, compozitor sau artist, dacă sunteţi autorul unei creaţii originale cu o valoare comercială sau culturală este obligatoriu să vă înregistraţi şi protejaţi munca pentru a avea dreptul de autor ce vă permite să o vindeţi, să o licenţiaţi sau să vă daţi acordul pentru utilizarea ei.

Există mai multe metode, instituționale sau private, prin care persoanele fizice sau juridice își pot atesta în mod clar și verificabil data certă a creațiilor, conceptelor, ideilor, etc devenind astfel subiecții dreptului de autor (copyright) pentru un anumit teritoriu ales (pentru detalii suplimentare contactați-ne):

 

Instituția

Depunere Online

Teritoriul de protecție

Cost aproximativ

Ce se protejează

BOIP (Oficiul de Proprietate Industrială Benelux - Haga)

DA

Europa + țările membre ale tratatului Berna

45 euro

Design, Soft, Planuri, Schițe, Documente, Rețete, Proceduri, Creații artistice, Idei

EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Alicante)

DA

Europa + țările membre ale tratatului Berna

400 euro

Design, Soft, Opere artistice, Echipamente.

ORDA (Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, București)

NU

România + țările membre ale tratatului Berna

40 euro

Opere artistice

OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, București)

NU

România + în baza procedurilor suplimentare țările membre ale tratatului Berna

50 euro

Design, Soft, Planuri, Schițe, Documente, Rețete, Proceduri, Creații artistice, Idei


 
 
 
   
 


Sentinţe ale Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie:
- Copyright. Răspundere civilă contractuală
- Plata drepturi de autor - editare
- Copyright album fotografic
- Recunoaşterea drepturi de autor

Termene şi condiţii ecopyright.ro

Interpretarea unor termeni:

"Certificat" inseamna un certificat eliberat de catre companie drept o dovada de inregistrare in conditiile prevazute de marca temporale si conditiile CertSign
"Client" desemneaza persoana pentru care compania a fost de acord de a presta servicii in conformitate cu prezentele conditii.
"Contract" desemneaza conditiile pentru furnizarea serviciilor.
'Servicii' desemneaza mijloace de inregistrare a lucrarilor, emiterea de certificate , dovada de drepturi de autor, in caz de litigiu.
"Estimate" inseamna orice estimare furnizate de societate, in ceea ce priveste serviciile.
"Onorariu" inseamna tarifele referitoare la serviciile companiei .
"Înregistrare" inseamna inseamna furnizarea de un certificat martor , marca temporala , pentru documentele prezentate de catre clienti.

"Companie" inseamna Copyright Service Ltd, al carei sediu social este de Mistic Profesional Center 41-43 High Street, London, OS28 6ER, Marea Britanie.Teritoriul pentru prestarea serviciilor este ales de companie si comunicat la cerere Clientului

Oferta si conditiile de prestare ale serviciilor

Compania va furniza servicii catre clientii care fac obiectul acestor conditii. Orice modificare a acestor conditii trebuie sa fie notificate Clientului de catre companie si considera ca au fost acceptate cu exceptia cazului in care contrar este indicat de catre clienti, in scris, in termen de o luna. Orice modificare a serviciilor propuse de catre client trebuie sa fie de acorda , in scris, de catre un autorizat manager al Companiei.
Clientul se pe propria cheltuiala de furnizare a Companiei cu toate datele necesare sau alte informatii referitoare la servicii in timp suficient pentru a permite companiei de a furniza servicii intr-un mod prompt si profesional. Clientul trebuie sa se asigure de claritate si de precizie a tuturor acestor date si informatii. Clientul trebuie sa verifice orice Certificatele furnizate de societate, si informeaza de companie in 48 de ore de orice inconsecvente, acestea se efectueaza gratuit, si un nou certificat va fi emis gratuit. Alte modificari nu vor fi permise.
Clientul trebuie, daca acest lucru a fost solicitat de aceasta companie de aprovizionare (in forma specificata de Companie), cu orice declaratie este necesar, in scopul de a obtine orice acord sau de lichidare pe care societatea ar putea fi necesara pentru a obtine de catre orice autoritate competenta care sa ii permita sa ofere de servicii.
Serviciile sunt furnizate in conformitate cu estimarea (daca este cazul) si de altfel, in conformitate cu practicile curente ale companiei si in jurisprudenta referitoare la Servicii publicat din timp in timp sub incidenta acestor conditii.
Mai multe detalii despre serviciile si sfaturi sau recomandari cu privire la dispozitie sau de utilizare, care nu sunt date in Estimati sau alte literatura pot fi puse la dispozitie, la cerere.
Compania poate face , fara nici o raspundere fata de Client,modificari in orice brosura promotionale de cotare sau alt document cu privire la furnizarea serviciilor sale in cazul in care intr-o discretie absoluta considera o astfel de modificare este necesara pentru a corecta orice tipografice sau alte erori sau omisiuni.
Compania poate, in orice moment, fara notificarea Client sa faca orice modificari la serviciile care sunt necesare pentru a se conforma nici un caz de siguranta sau alte cerinte sau care nu sunt semnificativ efect de natura sau calitatea serviciilor.
Pentru stocare, asigurare, precum si integritatea datelor scopuri, de companie poate crea copii de rezerva pentru a inregistra lucrari in cazul in care este posibil sa faca acest lucru. Trimis "original" copii pot fi eliminate din cauza cerintelor de stocare, dar numai dupa o siguranta de rezerva a fost facut. În toate cazurile, orice client sau de inregistrare a datelor, va fi considerat confidential, si tratati in consecinta.
Duplicat de lucrari pot fi furnizate, la cerere, de la clienti, si va demonstra in intregime continutul sau inregistrat articol (e), dar poate fi produsa pe un suport, altele decat cele prezentate, (in mod normal, acest lucru va fi un formular electronic de mass-media).

Taxe

Sub rezerva unor conditii speciale de acord, Clientul va plati taxele si orice alte sume care sunt de acord intre companie si client pentru furnizarea de servicii, sau care in cadrul companiei de libertate de decizie sunt necesare ca urmare a clientului (sau clientului agenti) instructiuni de utilizare, sau a lipsei de instructiuni, in eroare cu privire la orice date sau informatii furnizate de catre clienti sau de agentii sai, sau orice alt motiv de a fi atribuite de client sau de agentii sai.
Compania are dreptul de a modifica Taxele din timp in timp, acestea vor fi publicate sau puse la dispozitia clientului, la cerere, si se aplica in cazul oricarei noi tranzactii.
Compania are dreptul de a factura de client direct de la furnizarea de servicii sau la alte astfel de ori ca-l pot stabili de comun acord cu Clientul.
Taxele si orice alte sume de platit, se plateste de catre clienti (impreuna cu orice care se aplica taxa pe valoarea adaugata si fara nici un set off sau alte deduceri) in termen de 14 zile de la data de al Companiei factura daca nu se convine altfel de catre clienti, cu o autorizate manager Compania a confirmat si in scris.
Daca plata nu se face pe la scadenta, Compania are dreptul, fara a limita orice alte drepturi, s-ar putea avea un interes de a taxa pe valoarea restante (atat inainte cat si dupa orice hotarare) la rata de 1% peste rata de baza de la timp pentru a timp de Lloyds Bank plc de la data scadentei, pana la suma de restante este platita in intregime. Compania este, de asemenea, dreptul de a refuza orice alte operatiuni cu Clientul refuza sau de a furniza toate serviciile pentru clienti, Compania este, de asemenea, dreptul de a rezilia orice Inscrierile sau serviciile oferite in cazul in care Clientul nu a facut pe deplin de plata. Compania este, de asemenea, dreptul de a incarca orice client pentru Banca taxe rezonabile, precum si taxele de administrare, care pot fi atribuite de client de a plati.

Confidentialitatea

Nici un fel de date sau alte informatii furnizate de catre clienti, care este desemnat de catre Client ca fiind confidentiale vor fi pastrate confidentiale de catre companie, dar cele de mai sus nu se aplica nici un fel de date sau alte informatii care sunt cunoscute publicului, in momentul cand acesta este prevazut acest lucru si inceteaza sa se aplice in cazul in orice viitoare timp devine public cunostinte prin nici o vina al Companiei.

Garantii si raspunderea

Compania warante la faptul ca Serviciile de clienti va fi asigurata prin folosirea cu suficienta atentie si skill si in masura in care este posibil in mod rezonabil.
Compania nu are nici o raspundere fata de Client pentru eventualele pierderi sau daune costuri cheltuielile alte cereri de despagubire ce decurg din orice informatii sau instructiunile date furnizate de catre clienti, care sunt incomplete, incorecte sau inexacte, ilizibil in formularul gresit sau care decurg din lor intarziere, non -sosire, esecul de a transfera informatiile corecte, verifica primirea datelor (daca este cazul) sau orice alte vina de la clienti, acest lucru include orice problema referitoare la valabil de elementele prezentate de catre client de inregistrare si in timp de notificare de schimbare a adresei de clienti.
Cu exceptia cu privire la deces sau vatamare corporala provocata de al Companiei neglijenta sau de a prevedea in mod expres in aceste conditii, societatea nu este raspunzator fata de clienti din motive de orice reprezentare (cu exceptia cazului in care frauduloase) implicite sau orice conditie sau garantie pe termen sau orice alte taxe la de drept comun sau in temeiul exprima punctul de vedere al contractului pentru orice pierdere de profit sau orice indirecte, speciale sau pierderi daune costuri cheltuieli sau alte creante (fie cauzate de neglijenta din partea companiei sale de functionari sau agenti sau altfel) care apar din sau in legate de furnizarea de servicii sau de utilizarea lor de catre client si intreaga responsabilitate a companiei in cadrul sau in legatura cu contractul nu trebuie sa depaseasca suma totala a companiei tarifele pentru prestarea serviciilor cu exceptia celor prevazute in mod expres in aceste conditii.
Compania nu va fi responsabil de client sau se considera a fi o incalcare a contractului de catre nici un motiv de intarziere in executarea sau orice esec de a efectua orice a companiei in ceea ce priveste obligatiile de servicii in cazul in care intarzierea sau esecul sa datorat orice provoca dincolo de controlul rezonabil al companiei.
Clientul garanteaza ca nici un fel de date sau alte informatii furnizate si utilizarea sa de catre companie, in scopul de a furniza servicii nu va incalca drepturile de autor sau alte drepturi de orice terta parte, precum si de clienti va despagubi Compania orice pierdere de daune costuri sau alte cheltuieli de creantelor generate de o astfel de incalcare.
Clientul warante, cu privire la toate elementele de Client pentru a sustine companie cu scopul de a Companiei Servicii, pe care clientul este proprietarul dreptului de autor din aceste elemente, sau pe care clientul este actioneaza direct pe numele proprietarului dreptului de autor din aceste elemente .
Clientul garanteaza ca toate elementele prezentate sunt potrivite pentru furnizarea de servicii a companiei, si intelege ca nu va companie sau poate in mod normal, nu face nici o hotarare cu privire la caracterul adecvat al prezentate materiale
Compania de servicii este ca un martor, si a fost conceputa ca un ajutor in dovada a dreptului de autor. Nici o garantie, garantie sau raspundere este dat sau implicite si responsabilitatea de a dovedi dreptul de autor ramane cu Clientul. Compania nu va intra in orice probleme juridice pe numele clientului, altele decat cele care furnizeaza copii ale certificatelor si / sau copii de la locul de munca, la solicitarea clientului.
Compania se angajeaza sa furnizeze masuri de control pentru a se asigura ca, in cazul in care in mod rezonabil posibil, numit de agenti ai companiei sunt identificate si facute personal responsabil pentru indeplinirea completa de orice client existent de contracte in cazul putin probabil de o incetare a comertului.
În cazul in care Clientul instruieste de companie de a utiliza orice terta parte, in legatura cu furnizarea serviciilor. Compania nu poate oferi nici o garantie, garantie sau alte termen cu privire la calitatea serviciilor oferite de o terta parte.
Clientul intelege ca 99% din actiunile companiei Taxe specific acoperi furnizarea de initial de administrare, cont infiintat, si dublarea implicat cu serviciile de inregistrare, extensii de inregistrare si alte servicii, in momentul tranzactiei / vanzare. Clientul intelege si este de acord ca exceptia afirmatiilor facute in termen de 30 de zile de la data de inregistrare, in cazul in care orice pierdere, dauna sau coruptie, sau in caz de lichidare, daca din cauza esecului de a companiei sau prin orice alt fel de cauza, ca Raspunderea financiara nu va depasi 1% din valoarea tranzactiei.

Încetarea

Clientul va avea dreptul sa rezilieze contractul prin care nu mai putin de o luna o notificare scrisa a companiei, dar ar trebui sa se recomanda ca acest lucru se termina de inregistrare, si ca elementele depuse la Companie, in scopul de a realiza e Servicii nu pot fi returnate, si ca (in afara de orice drepturile statutare ale Client) plata nu va fi rambursat pentru incetarea anticipata.
În conformitate cu dreptul statutar, consumatorii vor avea un 7 zile "perioada de reflectie" dupa cumparare, in care acestea au dreptul de a anula si a primi o rambursare completa.
Oricare dintre parti poate (fara limitare orice alta cale de atac), in orice moment, rezilia contractul prin care o notificare scrisa catre celelalte in cazul in care se angajeaza orice alta incalcare a acestor conditii si (daca este capabil sa remedieze) nu reuseste sa remedieze incalcare in termen de 30 zile dupa ce a fost necesara prin scris, de a face acest lucru sau in cazul in care alte merge in lichidare sau (in caz de o persoana fizica sau firma) devine faliment face o intelegere cu sale voluntare sau creditorii acesteia sau are un receptor sau administrator desemnat.

General

Aceste conditii (impreuna cu orice termeni, daca este cazul, stabilite la momentul achizitiei sau in Estimate (daca este cazul)) constituie acordul intre parti si inlocuieste orice precedent acord sau intelegere si nu pot fi, in scris, cu exceptia a variat intre parti. Toate celelalte termeni si conditii explicite sau implicite de statutul sau de alta natura sunt excluse in masura permisa de lege.
Orice notificare necesara sau permisiunea de a fi dat de oricare dintre parti la alta, in aceste conditii, se adreseaza, in scris, de alta parte, la sediul sau locul principal de desfasurare a afacerilor sau de alte astfel de adresa ca cel mai relevant de timp au fost notificata in conformitate cu aceasta prevedere la partea care constituie preaviz.
Nu esec sau intarziere de catre oricare dintre parti in exercitarea oricare din drepturile sale in conformitate cu contractul se considera a fi o renuntare la acest drept si nici o derogare de catre oricare dintre parti cu privire la orice incalcare a contractului de catre celelalte sunt considerate ca fiind o renuntare la orice modificare ulterioara incalcare de aceeasi sau de orice alte prevederi.
Daca orice prevedere din aceste conditii este detinut de catre orice autoritate competenta pentru a fi invalida sau inaplicabila, in tot sau in parte de valabilitate a celorlalte dispozitii din aceste conditii, iar restul de la dispozitia in cauza nu se efectueaza.
Orice litigiu care decurg din sau in legatura cu aceste conditii sau de prestare a serviciilor este prevazuta de arbitraj de catre un singur arbitru numit de comun acord sau (din default) nominalizat cu privire la aplicarea de oricare dintre parti, in conformitate cu dispozitiile de arbitraj Act 1996.
Legislatia engleza se aplica in cazul contractului.

 
 
Termene şi condiţiiAflă mai multe despre înregistrare 2018 © CRS • Copyright Romanian Services